užitočné weby pre každého

Vytvorenie Vlastného webu - krok 2

Vybrali ste si šablónu s názvom Old Wallpaper.

Teraz môžete spokojne uskutočniť druhý krok - vloženie nevyhnutných údajov:

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!

       
 
Názov webu
Názov webu sa zobrazuje v hlavičke webu – stručne popisuje web (2-3 slová). Je možné ho neskoršie zmeniť v nastaveniach.
  .vlastnyweb.sk
Subdoména
Subdoména je prvá časť webovej adresy vášho webu v tvare subdoména.vlastnyweb.sk. Zvyčajne sa použije názov vašej firmy alebo predmet podnikania, napr. firma.vlastnyweb.sk alebo kadernictvo.vlastnyweb.sk. Subdoména sa už nedá neskoršie zmeniť, preto si dopredu premyslite, aká subdoména bude pre vás najvhodnejšia. Ak už zvolená subdoména existuje, budete na to upozornený a môžete si zvoliť inú.
Subdoména musí spĺňať tieto pravidlá:
  • Pozostáva z textu bez medzier s dĺžkou najmenej 2 znaky, maximálne 50 znakov.
  • Text môže pozostávať z kombinácie: písmen abecedy bez diakritických znamienok (malé a veľké písmená sa nerozlišujú); čísel 0–9; znaku "-" (pomlčka), ktorý sa však nemôže nachádzať na začiatku alebo na konci textu.
  • Text nesmie mať hanlivý, nemorálny alebo vulgárny význam a nesmie odporovať zásadám poctivého obchodného styku.
  • Text sa nesmie zhodovať s názvom ochrannej známky, ktorých držiteľom alebo používateľom je iná osoba.
     
 
Prihlasovacie meno
Slúži na prihlásenie do administrácie webu. Zvoľte si ľubovoľné, ale musí mať aspoň 4 znaky a maximálne 20 znakov. Ak také meno existuje, budete na to upozornený a môžete si zvoliť iné. Pozor, prihlasovacie meno a heslo sú citlivé na veľkosť písmen, napr. je rozdiel „Meno“ a „mENO“. Nezadávajte ho s diakritikou.
 
Prihlasovacie heslo
Heslo musí mať aspoň 4 znaky a maximálne 32 znakov. Takisto je citlivé na veľkosť písmen.
       
 
Email
Vaša emailová adresa, kde vám pošleme potvrdzovací email. Slúži na nevyhnutnú komunikáciu s vami.
       

Odoslaním tohoto formulára súhlasíte s podmienkami prevádzky servera vlastnyweb.sk.
Vytvorením Vlastného webu sa nezaväzujete k žiadnej platbe.