užitočné weby pre každého

Pomoc – používanie obrázkov

Obrázky je možné vkladať priamo do textu alebo pod text ako samostatnú sekciu. Tu popisujeme vkladanie pod text, ktoré je jednoduchšie.

Nahratie obrázkov

Obrázky (vo formáte JPG, GIF alebo PNG) nahráte takto:

  1. V editačnom prostredí kliknite na ikonu . Zobrazí sa vám nové okienko s textom vložiť/zmeniť obrázok.
  2. Pomocou tlačidla Prechádzať... vyberte obrázok na vašom disku.
  3. Zadajte maximálnu výšku a šírku obrázka. Systém obrázok automaticky zmenší na rozmer, aký potrebujete.
  4. Pomocou rolovacieho menu vyberte, kam sa má obrázok zarovnať.
  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť. V okne pod nastavovaním parametrov sa zobrazí obrázok v takej veľkosti, ako sa bude zobrazovať na webe.

Lightbox – prezentácia väčších obrázkov

Môžeme nastaviť, aby sa obrázky zobrazili väčšie, keď na ne klikneme (funkcia lightbox).
Stačí, keď pri prvom vkladaní obrázka začiarkneme možnosť „aj zväčšený obrázok“:

Pri vkladaní si systém vytvorí obe verzie obrázka (náhľad a zväčšený).
Prezentácia sa nevytvára automaticky pre všetky obrázky, ale iba pre tie, ktoré sme nahrali s touto voľbou. V praxi to znamená, že staršie obrázky a obrázky, pri ktorých ste zabudli začiarknúť možnosť zväčšeného obrázka, je nutné vymazať a znovu nahrať!

Po kliknutí na takýto obrázok v publikovanom webe sa zobrazí zväčšený obrázok s ovládacími prvkami:

  • nasledujúca fotografia
  • predchádzajúca fotografia
  • ukončenie prezentácie

Do prezentácie budú zaradené aj ostatné obrázky na tejto stránke, ktoré majú voľbu „aj zväčšený obrázok“.

Vymazanie obrázka

Pre zmazanie obrázka kliknite na tlačidlo Zmazať obrázok ikona Zmazať. Po potvrdení bude položka vymazaná aj zo servera.