užitočné weby pre každého


Čo je WYSIWYG-editor?

Ak si chce bežný používateľ upravovať obsah svojich stránok, potrebuje na to nejaký spôsob.

V zásade sú 3 možnosti:

  • upravovať HTML-kód
  • použiť meta-jazyk
  • použiť WYSIWYG-editor

Priama úprava kódu HTML

HTML je kód (jazyk), v ktorom sú napísané webové stránky. Hoci systém značiek je jednoduchý a základné značky (tagy) sa dajú pomerne rýchlo pochopiť, dnešné stránky sú napísané veľmi zložito a bežný používateľ nemá šancu ich obsiahnuť. Ak by začal meniť značky bez toho, aby rozumel kontextu, stránky by sa mohli celé znefunkčniť.
Navyše hrozí nebezpečenstvo zanesenia vírusov alebo iného škodlivého kódu na web.

Úpravu HTML radšej prenechajme odborníkom.

Použitie pseudo-jazyka

Používatelia zvyčajne potrebujú upraviť iba základné atribúty textu a obrázkov. To viedlo vývojárov k vytvoreniu jednoduchého systému značiek, ktoré označujú základné vlastnosti textu, napríklad znaky ** označujú tučné písmo (bold), znaky // kurzívu (italic) a pod.

V našich krajoch je pomerne známy jazyk Texy!. Zápis v tomto jazyku vyzerá takto:

**tučné**
//kurzíva//
## Nadpis


Pri jednoduchých úpravách je zápis pomerne prehľadný a ľahko pochopiteľný, zložitejšie zápisy už hraničia so zložitosťou jazyka HTML.

Nevýhoda je v nutnosti učiť sa značky a syntax. Navyše takýto zápis vyžaduje nutnú dávku predstavivosti, aby sme odhadli, ako budú stránky naozaj vyzerať.

Editor typu WYSIWYG

WYSIWYG znamená What You See Is What You Get – čo vidíš, to aj dostaneš. Takže pri editácii obsahu má text už nastavené atribúty: farbu, veľkosť, typ písma atď. Editácia textu je preto jednoduchá a názorná. Text si označíme myšou a kliknutím na tlačidlo mu nastavíme parameter, napríklad bold alebo italic. Používateľ tak upravuje text známym spôsobom z kancelárskych programov ako MS Word alebo Open Office.

Na Vlastnom webe používame WYSIWYG-editor a poskytujeme používateľom maximálny komfort pri úprave textu, obrázkov, tabuliek a iného obsahu.

 


Úvodná stránka blogu