užitočné weby pre každého


Rozdiel medzi doménou a subdoménou

Čo nazývame doména a čo subdoména?


Web má na Slovensku zvyčajne základnú adresu v tvare www.niečo.sk. Ale môže byť aj v tvare moja.vlastná.subdoména.niečo.sk. Slová oddelené bodkami nazývame doménami (vo všeobecnom zmysle) a pri čítaní sprava máme doménu 1. stupňa, doménu 2. stupňa, doménu 3. stupňa, atď.

Doménu 1. stupňa nazývame aj národnou doménou, lebo je zvyčajne používaná na území konkrétneho štátu.

Ak bežne povieme doména, myslíme tým doménu druhého a prvého stupňa spolu, napríklad vlastnyweb.sk.

Domény 3. a vyššieho stupňa nazývame aj subdomény. Najčastejšie je to www, lebo štandardne označuje webový server (server s webovými stránkami), ale v skutočnosti to „www“ tam ani nemusí byť, pokročilé servery si to doplnia sami alebo fungujú bez subdomény. Na našom serveri adresa funguje tiež aj bez www, preto je jedno, či zadáte kvety.vlastnyweb.sk alebo www.kvety.vlastnyweb.sk.

Subdoména označuje zvyčajne samostatnú časť servera alebo úplne iný web. Firmy používajú adresu www.nejakáFirma.sk na informačné stránky a eshop.nejakáFirma.sk na elektronický obchod so svojimi produktami. Náš server www.vlastnyweb.sk vám poskytuje subdoménu, akú si sami zvolíte. Musí spĺňať požiadavky na tvar subdomény (podobné ako požiadavky na doménu 2. rádu). Základné požiadavky sú:

  • Obsahuje iba písmená, čísla a pomlčku,
  • Nepoužíva sa diakritika ani medzery a interpunkčné znamienka,
  • Musí mať minimálne 2 znaky.


Na veľkosti písmen (verzálky/mínusky) nezáleží.

Použitie domén a subdomén

Subdoménu dostanete od nás zadarmo pri registrácii svojho webu. Takisto aj diskový priestor na serveri (webhosting). Pre súkromné použitie a na skúšanie to stačí, avšak firmy a inštitúcie by mali mať vlastnú doménu, adresa tak vyzerá profesionálnejšie. Je rozdiel, ak dáte zákazníkovi do ruky vizitku s webovou adresou www.stolarJozko.sk alebo www.stolarJozko.vlastnyweb.sk. Jednak je to ťažšie zapamätateľné, ani to nepôsobí príliš serióznym dojmom.

Riešenie je v kúpe samostatnej domény a presmerovaní na web vytvorený na serveri vlastnyweb.sk. Tieto služby zabezpečujeme my pomocou doplnkovej služby Vlastná doména 2. rádu. Postup je taký, že najskôr si vytvoríte web zadarmo, naplníte ho obsahom a keď ste s ním spokojný/á, kúpite si Prémiový balík a Vlastnú doménu 2. rádu. My pre vás doménu zakúpime a zabezpečíme presmerovanie. Neodporúčame kúpiť doménu u iného poskytovateľa, pretože presmerovanie je zložité a vyžadovalo by si to prípadne aj ďalšie náklady – zakúpenie hostingového programu.  

Výsledok je taký, že návštevníkovi vašich stránok sa adresa javí, akoby bola na samostatnom serveri. Všetky funkcie a vzhľad je rovnaký ako na Vlastnom Webe. Úpravy webu však robíte na pôvodnej adrese.

Domény 2. stupňa spravuje národný registrátor, ktorý za ne vyberá ročné poplatky. Preto domény nemôžu byť zadarmo, a ak sú, tak sú súčasťou nejakého väčšieho balíka webhostingových služieb.

Možné problémy

Krátke domény sú už registrované

Od začiatku internetu je o domény veľký záujem a ich pomerne nízka cena umožňuje dostupnosť aj bežným ľuďom, nielen organizáciám. Niet divu, že väčšina krátkych a inak atraktívnych domén sa už minula. Niekto iný si ich už objednal a tak nie sú dostupné.

Firmy si registrujú aj skratky

Problém môže nastať aj vtedy, keď si spoločnosti s dlhými názvami chcú zaregistrovať kratší názov. Napríklad firmy Trade Import Production a Tip Solution by mali rady doménu tip.sk. Získa ju však iba jedna z nich a to tá, ktorá si skôr podá žiadosť o registráciu. Skrátka, kto prv príde, ten prv melie.

Ako zistím, či je už doména obsadená?

Najjednoduchšie je napísať doménu aj s www do adresného riadka prehliadača. Ak sa zobrazí nejaká stránka, máme smolu. Ak nie, to ešte neznamená, že je voľná. Môže byť kúpená, ale majiteľ ju zatiaľ nevyužíva. Jeden subjekt môže vlastniť viacero domén.

Najlepšie informácie však získame od národného registrátora. Pre slovenskú doménu sk je určený registrátor SK NIC. Na jeho adrese www.sk-nic.sk si môžeme overiť nielen či je doména obsadená, ale aj kto ju registroval a dokedy registrácia platí.

Riešenia

Ak zistíme, že našu doménu s koncovkou sk už niekto vlastní, môžeme skúsiť inú koncovku, všeobecnejšiu, napríklad eu, info, net, com. Spoločnosť Xion vám zaregistruje a prepojí na Vlastný Web aj takéto domény.

Iný prístup je zaregistrovať si dlhší názov. V súčasnosti sú prakticky všetky 3-písmenové kombinácie a bežné krátke slová zaregistrované (s koncovkou sk). Preto spoločnosti sú nútené hľadať dlhšie názvy. V prípade vyššie uvedených by pripadali do úvahy domény v tvare trade-import.sk alebo tip-solution.sk. Ľudia však neradi píšu spojovník (pomlčku) a tak v súčasnosti je trend bez spojovníka: tradeimport.sk alebo tipsolution.sk. Väčšie firmy nenechávajú nič na náhodu a zaregistrujú si oba varianty.

Ďalšou možnosťou je doplniť nejaké slovo do domény. Slovo môže bližšie určovať oblasť podnikania, napríklad tip-obchodovanie.sk alebo pocitace-tip.sk.

Komplikované?

Stačí, keď si zapamätáte, že:

Doména označuje server, na ktorom sú uložené webové stránky. Kupuje sa samostatne. Býva v tvare mojafirma.sk, mojafirma.com a pod.

Subdoména označuje časť servera a býva to samostatný web. Na vlastnyweb.sk máte subdomény zadarmo. Býva v tvare niečo.vlastnyweb.sk (subdoména je to „niečo“).

Ak by ste mali nejasno pri využití domén, kontaktujte nás, radi vám poradíme.


Úvodná stránka blogu